MatIntro Kursusside

Blok 1 – 2007

MatIntro er et obligatorisk kursus, der omhandler al den kalkulus som man skal bruge senere på studiet.

Kurset får bedømmelsen 5/5 fordi det var et utrolig godt sammenhængende kursus. Regneøvelserne var godt organiserede og pensum var relevant og interessant.

Jeg har til faget MatIntro lavet en formelsamling, der er blevet udgivet hos Polyteknisk Forlag (og i en tidligere udgave hos forlaget SB, der også stod bag Akademisk Boghandel). Den kan købes i bogbutikkerne på campus, og også online, for en ganske rimelig pris – og er efter min egen vurdering uvurderlig at have med til diverse eksaminer.

MatIntro kursusbeskrivelse

Dette kursus handlede primært om at komme i gang med matematik på et lidt højere niveau end gymnasiet. Vigtige ting lært i kurset var komplekse tal, Taylorpolynomier, grænseværdiproblemer, differentialligninger og funktionsundersøgelse af funktioner af flere variable. Brugte lærebøger var:

  • Kalkulus, af Tom Lindstrøm
  • Funksjoner av flere variable, af Tore August Kro (hent her)
  • Forelæsningsnote til plan- og rumintegraler (hent her)

Bedømmelse i faget var løbende, og vi skulle ugentligt aflevere en tre-opgavers opgave til gennemrettelse, hvoraf kun en af opgaverne blev rettet og givet point for. Jeg har gemt alle disse afleveringer samt bedømmelsen af disse, og de er at finde her. Ud over disse afleveringer havde vi i løbet af kurset to prøver. Mine bedømmelser var som følger:

  • Afleveringer gennemsnit: 10 ud af 10 point
  • Prøve 1 (Grænseværdier, komplekse tal og differentialligninger): 8 ud af 10 point
  • Prøve 2 (Taylorpolynomier og funktioner af flere variable): 9 ud af 10 point

Hver uge fik vi en ugeseddel med de forskellige ting vi skulle lave og læse for den uge, disse ugesedler er at hente her.

UgeUgeseddelEkstratekster
1Download 
2Download 
3Download 
4Download 
5DownloadVi begynder på Funksjoner av flere variable (link ovenfor)
6Download 
7DownloadEkstraopgaver
8Download 
9DownloadTekst om plan og rumintegraler (link ovenfor)