Bachelor i Fysik

Investigation of neutron moderators with spherical voids

Dette er hjemmesiden forbundet til bachelorprojektet lavet af Mads Bertelsen og Pia Jensen (nu Pia Jensen Ray) fra Niels Bohr Instututet under Københavns Universitet. Her er det muligt at downloade projektet, kildekoder og nogle af figurerne fra projektet i bedre kvalitet. Download sektionen er i bunden af denne side.

Introduktion

Projektet var et studie af moderatorgeometrier, hvor vi arbejdede både med teori, simulationer og eksperimenter. Vi skrev en simpel simulation for at kunne modelere en boks-formet neutronmoderator med et konkavt hul, for at undersøge fluks-forøgelsen pga. dette hul, sammenlignet med en fluks fra en lignende flad moderator. Vi fandt en forøgelse på 3.5 i både eksperimenter og simulationer, efter tilføjelse af absorption i den simple model.

Parafin neutronmoderator blok med et kugleformet hul

En af de parafin-voks neutronmoderatorer vi lavede for at kunne se på effekten af huller i moderatorgeometrien

Typiske downloads

Nedenfor er der links til rapporten, alle kildekoder vist i rapporten, samt målingerne taget i løbet af eksperimentet.

Vi har fremlagt projektet flere gange, og de brugte slides kan downloaded nedenfor (i rækkefølge efter hvornår de blev afholdt).

Figur downloads

Nedenfor er først de figurer der er vigtigst at se i høj opløsning. Ved at klikke på deres lille billede får du en større version af billedet. Bemærk at der også er links til disse billeder i tabellen nedenfor (og til MATLAB FIG filer for nogle af dem).

Nedenfor er alle figurerne der blev vist i rapporten (undtagen flow-charts), gemt i PNG filer med høj opløsning. Nogle af figurerne kan også hentes som MATLAB FIG filer, så de kan åbnes i MATLAB og ses som om du havde plottet dem selv.

NummerBeskrivelseDownload link(s)
2.1(a)Definition af sprednings-koordinatsystemPNG
2.1(b)Rotation af sprednings-koordinatsystemPNG
2.2(a)Distribution af thetaPNG
2.2(b)Distribution af alphaPNG
2.3Alpha som en funktion af theta og theta'PNG
2.4Illustration af "kildevolumen"PNG
2.5Illustration af fokus effektenPNG
3.2(a)Neutron der skærer igennem hulPNG
3.2(b)Neutron der ender i hulPNG
3.3Spejl rutinenPNG
3.4(a)Flux 1 mm over flad moderatorPNG / FIG
3.4(b)Flux 1 mm over sph2 moderatorPNG / FIG
3.4(c)Flux 1 mm over sph1 moderatorPNG / FIG
3.4(d)Flux 13 mm over flad moderatorPNG / FIG
3.4(e)Flux 13 mm over sph2 moderatorPNG / FIG
3.4(f)Flux 13 mm over sph1 moderatorPNG / FIG
3.4(g)Flux 25 mm over flad moderatorPNG / FIG
3.4(h)Flux 25 mm over sph2 moderatorPNG / FIG
3.4(i)Flux 25 mm over sph1 moderatorPNG / FIG
3.4(j)Flux 37 mm over flad moderatorPNG / FIG
3.4(k)Flux 37 mm over sph2 moderatorPNG / FIG
3.4(l)Flux 37 mm over sph1 moderatorPNG / FIG
3.5(a)DivergensdiagramPNG
3.5(b)DivergensudregningPNG
3.6(a)Divergens af neutroner fra sph1 voidPNG / FIG
3.6(b)Divergens af neutroner fra sph2 voidPNG / FIG
3.7(a)r_old's fra flad moderatorPNG / FIG
3.7(b)r_old's fra sph1 moderatorPNG / FIG
3.7(c)r_old's fra sph2 moderatorPNG / FIG
4.1Moderator træboksPNG
4.2Neutrontæller elektronikPNG
4.3Målt dataPNG / FIG
5.1Energidistribution fra primær moderatorPNG
5.2Målt data og simuleret dataPNG / FIG
5.3Neutron-skalarfluks for to tilfældePNG
5.4Målt data og simuleret data med/uden abs.PNG / FIG
F.1Neutrondetektor og indpakningPNG
F.2(a)Eksakt måling af flad moderatorPNG
F.2(b)Eksakt måling af sph1 moderatorPNG
F.3Oversigt over radioaktiv kildePNG
G.1(a)r_old's fra flad moderator (flere energier)PNG / FIG
G.1(b)r_old's fra sph1 moderator (flere energier)PNG / FIG
G.1(c)r_old's fra sph2 moderator (flere energier)PNG / FIG
G.2(a)Målt data og simuleret dataPNG / FIG
G.2(b)Målt data og termisk simuleret dataPNG / FIG
G.2(c)Målt data og simuleret data med absorptionPNG / FIG
G.3Oversigt over Farnsworth-Hirsch fusorenPNG
G.4(a)Typisk kort rejse af en neutron fra simulationenPNG
G.4(b)Typisk lang rejse af en neutron fra simulationenPNG
H.2Spredningstværsnit-data fra NNDCPNG

Fotografier fra eksperimenterne

Og så til sidst – i løbet af eksperimenterne tog vi også en del fotografier, for at dokumentere alt det sjov vi havde. Disse er vist nedenfor med små forklaringer til hver. For at få et større billede kan du bare klikke på de små billeder.