Publikationer

Her oplister jeg alle de artikler og bøger/notesæt jeg har fået udgivet igennem årene. Jeg lægger de nyeste udgivelser i toppen, bare for at holde listen relevant.

Bemærk at ud over de to matematik-notesæt som jeg har fået udgivet (disse er de nederste to i listen på denne side), så har jeg også forfattet et stort antal notesæt som kan findes til gratis download på denne hjemmeside. Se mere om dette under Formelsamlinger menupunktet.

Denne artikel var min første første-forfatter artikel, og var baseret på det arbejde jeg lavede til mit kandidat-speciale (med lidt ekstra færdiggørelse efter da). 

 • P. J. Ray, N. H. Andersen, T. B. S. Jensen, H. E. Mohottala, Ch. Niedermayer, K. Lefmann, B. O. Wells, M. v. Zimmermann, & L. Udby
 • Udgivet i Physical Review B 96, side 174106, i 2017
 • DOI: 10.1103/PhysRevB.96.174106

Vi rapporterede om vores røntgen-målinger af staging observeret i flere forskellige prøver af enkelt-krystal LSCO+O. Målingerne blev udført ved en række forskellige temperaturer, hvilket gav os mulighed for at se hvordan stagingen dukker op ved forskellige temperaturer afhængigt af doping i prøverne. Vi rapporterede også om den observerede køle-rate afhængighed, som blev fundet til at afhænge af mængden af Sr doping i prøverne.

Figure 2 from the staging article

Figur 2 fra artiklen - denne viser nogle af vores rå data fittet til adskillige peaks.

Denne artikel blev skrevet af Astrid Rømer, baseret på en række af eksperimenter, hvor jeg deltog i flere af dem. 

 • A. T. Rømer, P. J. Ray, H. Jacobsen, L. Udby, B. M. Andersen, M. Bertelsen, S. L. Holm, N. B. Christensen, R. Toft-Petersen, M. Skoulatos, M. Laver, A. Schneidewind, P. Link, M. Oda, M. Ido, N. Momono, & K. Lefmann
 • Udgivet i Physical Review B 91, side 174507, i 2015
 • DOI: 10.1103/PhysRevB.91.174507

I denne artikel rapporterede vi om den observerede felt-afhængighed af interplanare magnetiske korrelationer i vores specifikke prøve. Vi fandt at det anvendte magnetfelt forbedrede det magnetiske moment, samt øgede de interplanare korrelationer – dog kun mellem nabo-planer. Det viste sig at disse interplanare korrelationer også kunne tvinges frem gennem en hurtig afkøling i stedet for et anvendt felt.

Figure 4 from the c-axis article

Figur 4 fra artiklen - denne viser det elastiske signal ved IC positionen versus L i forskellige pålagte magnetiske felter.

Linda Udby var hovedforfatter på denne artikel, der præsenterede det arbejde vi har gjort på vores online e-learning platform for undervisning i neutronspredning.

 • Linda Udby, Pia Jensen, Jesper Bruun, Peter Willendrup, Helmut Schober, Jürgen Neuhaus, Johan Sejr Brinch Nielsen, Jörg Pulz & Kim Lefmann
 • Udgivet i Neutron News 24:1, side 18, i 2013
 • DOI: 10.1080/10448632.2013.751795

Denne artikel blev skrevet som en form for introduktion til vores e-learning-projekt (den gang kaldt VNT, men nu går det under navnet e-neutrons.org). De tre hoveddele af uddannelsessiden (wiki lærebogen, interaktive quizzer og live simuleringer, der køres fra et browservindue) præsenteres i en simpelt forklaret oversigt.

En sidste ting der er værd at nævne, er at vi faktisk fik forsiden for udgaven af Neutron News hvor artiklen med udgivet, og jeg lavede figure. Det er jeg vildt stolt af!

Neutron news article figure 1

Figur 1 fra artiklen - denne illustrerer værktøjerne i vores e-learning platform, og hvordan de bruges i relationen mellem undervisere, studerende og undervisningsmaterialerne selv..

Den lille blå
- En grundlæggende matematisk formelsamling til MatIntro på KU

Dette er en forbedret version af den tidligere notesamling, udgivet hos et andet forlag, da det tidligere forlag blev købt op af et andet forlag -, der fokuserede mere på bøger for humaniora og mindre på bøger til naturvidenskab.

 • Pia Jensen
 • Udgivet af Polyteknisk Forlag i 2012
 • ISBN: 978-87-50210-72-6
  (1. udgave: 978-87-70782-40-1)

Jeg lavede flere små rettelser til manuskriptet, og vi trykte det i farver i stedet for gråtoner – og indbandt det nu 37-siders notesæt som en rigtig paperback – hvilket gjorde det til et meget bedre noteset at slå op i.

En af de grafiske designere på forlaget lavede også en lidt over-the-top sej forside til notesættet, ved hjælp af en af de grafer jeg havde lavet sammen med det nye navn, “Den lille blå”. Dette nye navn henviser til hvordan de studerende typisk ville bede om mit gamle notesæt i boghandleren, da det faktisk var småt og blåt.

Notesættet er blevet genoptrykt flere gange siden udgivelsen, og en 2. udgave kom ud i august 2014 – med et par rettelser af stavefejl (og en enkelt fejl i en ligning, som var blevet pænt påpeget af en studerende et par måneder tidligere).

Notesættet kan købes hos de fleste boghandlere der appellerer til universitetsstuderende, såvel som online – for eksempel på forlagets hjemmeside.

MatIntro Den Lille Blå front page

Den smukke blå forside der blev lavet af forlaget til notesættet.

Formelsamling til MatIntro på Københavns Universitet
– grundlæggende matematik for førsteårsstuderende på de naturvidenskabelige uddannelser

Samling af noter og ligninger til den første-års matematik-kurset for naturvidenskabelige bachelorstuderende ved Københavns Universitet.

 • Pia Jensen
 • Udgivet af Forlaget SB i 2008
 • ISBN: 978-87-91433-62-7

Jeg har altid lært mest fra mine studie-sessioner når jeg skriver ting ned til mig selv – så da jeg læste op til prøverne i løbet af calculus kurset MatIntro på mit første år på universitet, endte jeg med at have mig en temmelig omfattende samling af ligninger og løsningsstrategier.

En ven foreslog at jeg skulle prøve at få noterne udgivet, da de kunne være nyttige for andre studerende når de tog kurset – og selv skulle til prøverne. Jeg fik kontakt med det forlag der kørte bogbutikken på campus dengang, Forlaget SB, og spurgte dem om de ville være interesserede. Til min store overraskelse var de meget ivrige, og resultatet blev denne 30-siders lange udgivelse, trykt i sort og hvid med en hæftet ryg. De følgende år havde jeg den store glæde at se den lille blå bog over alle mulige studiee-områder på campus, især i de perioder hvor MatIntro kurset kørte.

Notesættet kan stadig købes her og der i boghandlere nær universitets områder, men også online – for eksempel på saxo.com. Jeg anbefaler dog at få fat i det nye notesæt (ovenover dette listepunkt) i stedet, da det er en langt bedre formelsamling – og i de fleste tilfælde også billigere.

MatIntro notesæt forside

Standard forsiden til notesættet, sat sammen af forlaget til at passe ind i deres fulde line-up af universites-relevante udgivelser.