Dokumenter

De primære dokumenter til deling på denne side må være mine større afhandlinger fra mine studier. Dette være sig min SSO fra min gymnasietid, mit førsteårsprojekt, mit bachelorspeciale og mit kandidatspeciale. Disse kan alle findes nedenfor. Efter dette er der en kort beskrivelse af menupunkterne der hører til denne del af hjemmesiden – som en hjælp til navigationen.

Kandidatspeciale:
Structural investigation of La(2-x)Sr(x)CuO(4+y)

Mit kandidatspeciale omhandlende superstrukturen kendt som staging fra det strukturelt lignende materiale LaNiCuO(4+y), undersøgt med både neutroner og røntgenstråling.

Der er også lavet en underside på denne hjemmeside dedikeret til denne opgave, denne kan findes her.

Bachelorspeciale: 
Investigation of neutron moderators with spherical voids

Mit bachelorprojekt, skrevet sammen med en enkelt anden person, omhandlende moderering af neutroner, af neutronfluxens afhængighed af moderatorgeometri.

Der er også lavet en underside på denne hjemmeside dedikeret til denne opgave, denne kan findes her.

Førsteårsprojekt:
Levetid af K-skal eksiteret kobber

Mit førsteårsprojekt, skrevet sammen med to andre, omhandlende målingen levetiderne for den eksiterede tilstand af kobber til henfald ved K alpha 1 og K alpha 2 overgangene.

SSO:
Karakteristika for en magnetisk optisk fælde (laserkøling)

Min SSO (“Større Skriftlige Opgave”) fra december 2006 om teorien bag en magnetisk optisk fælde og omkring et forsøg udført over to dage på H.C. Ørsted Institutet i samarbejde og under vejledning af specialestuderende Louise Kindt og Anders Brusch. Hvis man kan lide databehandling af data der ingen mening giver så er denne her opgave guf!

Alle de andre dokumenter

Nedenfor er en kort oversigt over indholdet af menupunkterne under denne side. Dette er en simpel samling af dokumenter som jeg har lavet over årene, og som jeg mente gav mening at dele med resten af verden. Mange af dem er på dansk, men en del af de nyere dokumenter er på engelsk – så er du advaret.

Specielle dokumenter

Her oplister jeg alt jeg har fået udgivet – om det så er artikler i videnskabelige tidsskrifter, eller egentlige bøger.

Her fremviser jeg alle de postere jeg har præsenteret igennem mine år som kandidat og PhD studerende, bare i det tilfælde at nogen skulle være interesseret.

Jeg har lavet rigtig mange notesæt og formelsamlinger for de kurser jeg har deltaget i. Indtil videre er en enkelt af dem blevet udgivet (den jeg lavede til MatIntro), mens resten nok aldrig bliver det. Disse er til gengæld frit tilgængelige her på hjemmesiden som PDF filer!

Samlinger af rapporter

Disse er rapporter og artikler skrevet og afleveret som en del af mine studier – både i årene før mine universitetsstudier (i løbet af gymnasiet), og fra under mine universitetsstudier.

De fleste af disse er på dansk, men en del af universitets-laboratorierapporterne fra mine senere år er på engelsk (lige siden neutronspredningskurset).

Denne underside indeholder fysikrapporter hele vejen frem til fysik på A niveau. Hver rapport har en lille beskrivelse af formålet med øvelsen, samt info om antal sider og den givne karakter.

Denne underside indeholder kemirapporter hele vejen frem til kemi på A niveau. Ligesom for fysikrapporterne har hver rapport en lille beskrivelse af formålet med øvelsen, samt info om antal sider og den givne karakter.

Dette er en liste over de forskellige laboratorierapporter jeg (ofte som del af en gruppe) har lavet i løbet af de kurser jeg har fulgt på universitetet under mit fysik-studie. Disse har ikke karakterer, men blev alle godkendt.

Bemærk også at dette kun er mine laboratorierapporter. Jeg har lavet mange andre afleverede opgaver igennem mine kurser, og disse kan findes under de individuelle kurser under Studier i stedet for.